tunia

Temat: Kraków
...iż najstarsze ślady pobytu człowieka pochodzą z okresu paleolitu (około 100 tys. lat p.n.e.). Najstarsza wzmianka o Krakowie pochodzi z roku 965, kiedy to żydowski kupiec i podróżnik Ibrahim-Ibn-Jakub w swej relacji o państwach słowiańskich wymienia Kraków jako bogaty gród leżący na skrzyżowaniu handlowych szlaków (m.in. szlaku bursztynowego), pośredniczący w handlu nawet z Konstantynopolem. W wieku X Mieszko I wcielił Kraków w granice państwa polskiego. Od tego momentu historia miasta splata się z dziejami Polski. Kazimierz Odnowiciel w 1038 r uczynił gród wawelski swoją siedzibą, czym samym ustanowił Kraków stolicą Polski. W 1076 r w krakowskiej katedrze koronował się na króla Bolesław Śmiały. Kolejni władcy przyczyniali się do rozbudowy i rozwoju miasta, w którym w XII wieku istniała zasobna biblioteka i szkoła katedralna będąca wówczas...
Źródło: forum-wakacje.pl/viewtopic.php?t=27Temat: Koszalin, moje miasto...
...(okres I wojny), papieru, przetwórnia drobiu i łososi, browar, mleczarnia oraz fabryka maszyn rolniczych. W okresie międzywojennym Koszalin dotknął kryzys; dopiero lata 30 przyniosły ożywienie w przemyśle związane z przygotowaniami Niemiec do II wojny światowej. W wyniku walk niemiecko-sowieckich i polskich na Pomorzu, będących konsekwencją układu w Jałcie, 4 marca 1945 r. miasto zostało zajęte przez Armię Radziecką i włączone w granice państwa polskiego. Do lutego 1946 r. pełniło rolę stolicy Pomorza Zachodniego, a w czerwcu 1950 r. uzyskało status stolicy województwa. Od 1972 r. Koszalin jest także siedzibą Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Pierwszego czerwca 1991 r. gościem miasta był papież Jan Paweł II, witany przez mieszkańców całego województwa.Moment bogosawieństwa udzielonego miast upamiętnia pomnik Ojca Świętego odsonięty w...
Źródło: koszalin.oaza.pl/forum/viewtopic.php?t=30


Temat: Parkomaty
...ile osób parkowało przez te lata na tychże placach? Przecież obniżka miałaby dotyczyć wszystkich. Po czwarte - nie będę po raz n-ty tłumaczył, po co służy strefa płatnego parkowania i dlaczego opłaty mają wpływać między innymi na rotację w strefie. Mija 90. rocznica I Powstania Ślaskiego, spontanicznego zrywu Górnoślązaków. Pomimo 600 lat bycia poza granicami Rzeczypospolitej, chwycili za broń, chcąc wywalczyć powrót w granice państwa polskiego. Aktywny udział wzięli w nim bytomscy powstańcy, którzy na krótko wyzwolili: Szombierki, Bobrek,Orzegów, Chropaczów, Godulę i Lipiny. Warto o tym pamiętać, pomimo upływu lat. Piotr Koj Tak całą sytuację widzi nasz Prezydent..
Źródło: bytomski.pl/viewtopic.php?t=2091


Temat: Wojna obronna Polski
Wojna obronna Polski Wojna obronna Polski. Atak na Polskę nastąpił bez wypowiedzenia wojny. Dnia 1 września o godzinie 4 45 lotnictwo niemieckie zbombardowało lotniska, węzły komunikacyjne i poszczególne ośrodki miejskie. Pancernik “Schleswig – Holstein” rozpoczął ostrzeliwanie Westerplatte. Jednostki wojskowe przekroczyły granice państwa polskiego od strony Śląska, Moraw i Słowacji. Trzecia Rzesza skierowała przeciwko Polsce równowartość 61 dywizji, liczących łącznie ok. 1,5 miliona żołnierzy, w tym wszystkie swoje wojska pancerne i zmotoryzowane. Rzucono również prawie całą Luftwaffe. Polska mogła przeciwstawić tej nawale tylko 21 dywizji piechoty, 8 brygad kawalerii i 1 brygadę zmotoryzowaną; łącznie w pierwszym rzucie ok. 850 tys....
Źródło: dokument.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2095


Temat: Akcja "Burza" i powstanie warszawskie
Akcja "Burza" i powstanie warszawskie 20 VII 1944 w Moskwie pod kontrolą Stalina powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), który 22 VII ogłosił Manifest. 27 VII 1944r. PKWN zawarł porozumienie z władzami ZSRR, w którym uznał linię Curzona za wschodnią granicę państwa Polskiego. Komitet objął władzę w zakresie wyznaczonym przez Stalina na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Tymczasem formowana od marca ‘44 Armia Polska w ZSRR (pod dowództwem gen. Berlinga) została połączona z Armią Ludową w Wojsku Polskim. W tych warunkach władze Polskiego Państwa Podziemnego podjęły decyzję o włączeniu stolicy Polski do akcji „BURZA”. „BURZA” jest to...
Źródło: megapliki.czo.pl/viewtopic.php?t=167


Temat: Co dalej z drzwiami?
...ją o paserstwo. Nie rozumiem, dlaczego takie zachowanie, standardowe w Polsce, nie może przebiegać podobnie w Republice Federalnej Niemiec. Odzyskujemy przecież zabytki nawet po kilku dziesięcioleciach ich nieobecności w kraju. I tak też musi stać się w tym przypadku. Rzeczpospolita Polska nie może stracić tego unikatowego w skali kraju zabytku. Dziwi mnie, że nie uznano za przestępstwo przewiezienia zabytkowych barokowych drzwi przez granicę państwa polskiego bez odpowiednich zezwoleń. Przedmiotowe drzwi nie były małe. Gdyby były przewożone legalnie, z pewnością zostałyby zauważone przez celników. Dlaczego prokuratura polska nie poprosiła o wizję lokalną, by ustalić, w którym miejscu na placu we Wrocławiu drzwi te zostały zakupione? Na targu staroci we Wrocławiu, który to targ doskonale znam, sprzedają w większości stali sprzedawcy, zajmujący...
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=2719


Temat: TRAGICZNY KONIEC CZERWONEJ TARGOWICY.
...natomiast decyzja o rozwiązaniu KPP. Do dziś nie wiemy, dlaczego Stalin - bo to on podejmował decyzje w Kominternie - zdecydował się zlikwidować całą organizację, i to w kraju tak ważnym z punktu widzenia sowieckiej strategii, jak Polska. Najbardziej logiczna wydaje się hipoteza, którą sformułował Gomułka: KPP została rozwiązana dlatego, żeby nie musiała określać swego stanowiska w momencie, kiedy wojska radzieckie wkraczać będą w granice państwa polskiego. Widocznie takie wyjście uważał Stalin za najlepsze dla KPP nie chcąc dopuścić do tego, aby w przyszłości znalazła się ona w bezwyjściowej sytuacji (tamże, s. 35). Oznaczałoby to, że przywódca ZSRR planował najazd na Polskę co najmniej rok, a może i dwa lata przed 17 września 1939 r. Co więcej, już wówczas przewidywał rozbiór Polski do spółki z Hitlerem - bo tylko taka sytuacja byłaby dla polskich...
Źródło: zwpsw.fora.pl/a/a,383.html


Temat: DEKLARACJA ONR 75 LAT PÓŹNIEJ -jak powinna brzmieć?
Po uwspółcześnieniu niektórych sformułowań, postulaty ONR wyglądają mniej więcej tak: System polityczny i granice Państwa Polskiego powinny być ostoją cywilizacji łacińskiej w Europie. Obronność kraju powinna być przewodnią ideą działania Państwa i życia Narodu. Służba zaś wojskowa stanowić ma zaszczytny obowiązek każdego Polaka i najważniejszy etap wychowania narodowego. W Państwie Polskim prawa publiczne wynikają z akceptacji zasad cywilizacji łacińskiej. Brak akceptacji tych zasad pociąga za sobą zmniejszenie...
Źródło: templumnovum.fora.pl/a/a,111.html


Temat: Patriotycznie z igiełką w tle
...sposób tym, którzy byli daleko. I opisywać by można tu najrozmaitsze przykłady oddania, bohaterstwa i walki, ale jeden z pośród nich wyróżnił się nade wszystko. Był to czyn za razem tak zwyczajny i codzienny jak i przejawiający najwyższej rangi patriotyzm. Efekt pracy kilkunastu kobiet natchnął nowym duchem walki i chęcią oswobodzenia Warszawy tych, którzy ze względu na sytuacje polityczną i wojskową zmuszeni byli do ucieczki poza granice państwa polskiego. Przybliżam wam historię powstania sztandaru pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. Powstająca 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa od samego początku czuła wyjątkową więź z Warszawą. Dowódca brygady gen. Sosabowski w 1939 roku dowodził bowiem 21 pułkiem piechoty Dzieci Warszawy, a następnie bohatersko walczył na jego czele w obronie stolicy. Ponadto miasto było symbolem oporu przeciw...
Źródło: maranta.livenet.pl/forum/viewtopic.php?t=6777


Temat: Tezy na egzamin z NPH u prof. Ptaka
...(identyfikacja obiektów geograficznych, możliwość bliższego określenia czasu powstania, charakteru osady, pochodzenia i zajęć jej mieszkańców na podstawie nazwy). 11. Klasyfikacja słowiańskich nazw miejscowych: nazwy toponograficzne, kulturowe, dzierżawcze, patronimiczne, służebne, rodowe, etniczne, dwuznaczne, ciemne. 12. Podziały polityczno-administracyjne ziem polskich w przeszłości: granice państwa polskiego w ciągu wieków, ziemie polskie pod obcym panowaniem, jednostki podziałów administracyjnych w różnych okresach dziejów: księstwa, ziemie, województwa, departamenty, gubernie, prowincje i rejencje, dystrykty. 13. Struktury terytorialne Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w ciągu wieków (metropolie, diecezje), ich charakterystyka w różnych przekrojach czasowych. Chronologia...
Źródło: historyk.fora.pl/a/a,64.html


Temat: Jałta
W dniach 4-11 luty 1945 roku miała miejsce konferencja w Jałcie, która między innmi ustaliła granice państwa polskiego oraz oddała Polskę i całą Europę Wschodnią w strefę wpływów ZSRR. Powszechnie uważa się postanowienia jałtańskie za bardzo niesprawiedliwe względem Polski. Czy rzeczywiście wszystkie jej ustalenia były krzywdzące i niesłuszne? Zapraszam do dyskusji...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=938


Temat: Muzeum Tradycji Niepodległościowych
...w Łodzi oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza zatytułowana jest „Legiony Polskie 1914 – 18”. W drugiej części wystawy „Wojsko II Rzeczypospolitej” zaprezentowane będą karykatury powstałe w latach 1918- 1939” . Są to głównie prace twórców legionowych, którzy walczyli w I wojnie światowej, a następnie brali udział w zmaganiach o granice państwa polskiego. Otwarcie wystawy: 5 grudnia o godz. 13.00. Źródło informacji: Muzeum Tradycji Niepodległościowych ŹRÓDŁO: www.uml.lodz.pl
Źródło: mojalodz.fora.pl/a/a,784.html


Temat: LINKI, LINKI...
Hudy, nie ma sprawy, poza granice państwa polskiego nie wyjdzie Umiem zachować dyskrecję
Źródło: forum.nagrzyby.pl/viewtopic.php?t=8783


Temat: : Głogów
...zajmowany przez rozciągał się: od północy - północna krawędź pradoliny Odry, dochodząc do Rowu Krzyckiego; od wschodu - dolina Baryczy oraz Obniżenie Ścinawskie; od południa - okolice źródeł rzeki Rudnej, wzdł. dolnej Szprotawy do Bobru w okolicach Iławy; od zachodu - wzdł. Bobru i na linii Nowa Sól, Kożuchów, Rudziny.Razem - ponad 3 000 km2. Plemię Dziadoszan zostało podbite przez Polan pod koniec X wieku. Odtąd Głogów wszedł w granice państwa Polskiego. Gród piastowski Po przyłączeniu terytorium Dziadoszan do państwa Polskiego, zburzono stary gród i wybudowano nowy, na Ostrowie Tumskim, w miejscu, gdzie dzisiaj wznosi się kolegiata głogowska. W widłach Odry i Baryczy, otoczony licznymi rozlewiskami stanowił bardzo trudny obiekt do zdobycia. Jego rola była bardzo ważna, o czym przekonamy się w dalszej części. Gród strzegł przeprawy przez Odrę...
Źródło: halla.mjollnir.pl/viewtopic.php?t=3197


Temat: Historia Polski XX w.- wykłady i ćwiczenia
...wschodniej. - Konflikt polsko - ukraiński w Galicji Wschodniej . - Bolszewickie plany ekspansji. - Wybuch wojny polsko -rosyjskiej i jej przebieg do końca 1919 roku. - Układ z Petlurą i polska ofensywa na Kijów w 1920 roku. - Ofensywa bolszewicka na zachód i bitwa o Warszawę. - Działania wojenne po bitwie warszawskiej. - Traktat ryski. - Konflikt polsko -litewski o Wilno (stosunki polsko-litewskie do 1939 r.) 6. Granice państwa polskiego i jego skład etniczny. - Struktura etniczna i wyznaniowa RP. - Charakterystyka rozmieszczenia i liczebności Ukraińców, Białorusinów, Żydów, Niemców i innych mniejszości narodowych. - Ochrona mniejszości narodowych: mały traktat wersalski i przepisy konstytucyjne. - Życie polityczne i społeczne mniejszości narodowych. 7. Gospodarka II Rzeczpospolitej. - Struktura...
Źródło: politology.fora.pl/a/a,556.html


Temat: Pytania historyczne?
To może Dagome iudex. Yhym.. Punkty uzyskane przez uczestników. Darth Vader - 3 pkt. yOgi - 5 pkt. Easy - 1 pkt. Hubal - 1 pkt. Drew Carey - 0 pkt. No chyba Cie pebao ziomek! ten dokument zostal wydany pprzez Mieszka I w 992 roku i opisywal granice PANSTWA POLSKIEGO! A nie panstwa Polan :/ Mieszko spisał ten dokument, w ktorym miedzy innymi zawarl
Źródło: bob.fora.pl/a/a,80.html


Temat: Senator Kutz stawia na autonomię
...to już za mało: jest najwyższy czas, by nie tylko myśleć o współczesnej autonomii Górnego Śląska, ale zacząć ją organizować. Ochota upartyjnienia samorządów i okradanie Górnego Śląska z funduszy Unii Europejskiej jest kolejnym drastycznym przykładem traktowania naszej ziemi jako państwowego latyfundium. Górny Śląsk był co najmniej od dwustu lat przez państwa traktowany podmiotowo, a od kiedy z własnej woli wszedł w granice Państwa Polskiego, dawał dolę i haracze na rzecz innych. Był wyzyskiwany, dojony i ograbiany, bo był zawsze zniewolony. Najwyższa pora przerwać ten przeklęty krąg oraz przyjęte zwyczaje i próbować gospodarować u siebie na innych prawach. Na prawach samorządowej autonomii Górny Śląsk ma swoją etniczną odrębność kulturową, własną historię i swoją filozofię. To jest kultura, którą należy nie tylko...
Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=1483